יום שלישי

הדלקת נר חנוכה

TOS טאש

Munkatz

At the Kosel

Satmar

Puttin

Ice Menorah

Arnold Schwarzenegger Menorah

Pure Gold Menorah

White House Menorah

At the Statute of Liberty Holzberg zicharon

Mumbai 2008

Klauzenberg

Rav Elyashiv

32 ft menorah

אין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה