יום חמישי

Parashath Mishpotim with almost all Perushim

Parasha divided by Aliya
By Posuk
Maftir Shekolim
PDF

אין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה