יום שני

Ordination

the semicha of the Mahary bei Rav
the Beis Yosef
Rav Chaim Vital
Rav Levy ben Chaviv [Ralbach]
the Inquisition the Anusim (maranos)
the rambam seder lateshuva
moadim uzemanim
the rambam
אין תגובות:

Counter