יום שני

Amazing math from the Vilna Gaon

Amazing mathematical equation from the Vilna Gaon that 400 Shekel was Podeh the equivalent area for 600k people Parashat CHayey Sara


http://en.wikipedia.org/wiki/Vilna_Gaon

Four hundred shekels of silver (23:16) As per Leviticus 27:16, a
field the size of a beit-kur represents a value of 50 silver shekels. A beit-kur
contains 30 beit-se'ah and a beit-se'ah is an area 50 cubits by 50 cubits, or 2,500
square cubits; a square cubit (approx. 20 inches by 20 inches) is the space
occupied by a single person.Thus, the size of the field which Abraham purchased
for 400 silver shekels was eight kur, or 600,000 square cubits (2,500 x 30 x 8)--
the area required to hold the 600,000 souls of Israel.(The Vilna Gaon)

wikipedia shiurey torah

מידות הנהוגות בא"י
מידת
חזו"א
רא"ח נאה
אגודל
2.4 ס"מ
2 ס"מ
אורך שעורה
1.07 ס"מ
1 ס"מ
אמה
57.6 ס"מ
48 ס"מ
ג' גודלין
7.2 ס"מ
6 ס"מ
ד' אגודלין
9.6 ס"מ
8 ס"מ
ד' אמות
2.304 מטר
1.92 מטר
דינר כסף
4.25 גרם כסף
הילוך ד' אמות
2-3 שניות
2-3שניות
חמשה סלעים
96 גרם כסף
96 גרם כסף
טפח
9.6 ס"מ
8 ס"מ
י' טפחים
96 ס"מ
80 ס"מ
כביצה
100 סמ"ק
57.6סמ"ק
כדי אכילת פרס
2-4 דקות
4 דקות
כדי עניבה ב' גודלין
4.8 ס"מ
4 ס"מ
כזית
33 מ"ל
27 מיל
כמלא לוגמיו
76-149 מ"ל
44-85 מ"ל
לוג
600 סמ"ק
345.6 סמ"ק
מהלך פרסה
4.608 ק"מ
3.840 ק"מ
מ"ג ביצים וחומש – קמח
2.25 ק"ג
1.66 ק"מ 
מהלך פרסה
4.608 ק"מ
3.840 ק"מ 
מיל
1152 מ'
960 מ'
מקום שכשר לטבילה
648 ליטר
331.8 ליטר
סאה
14.4 ליטר
8.29 ליטר
פרוטה
1/192 מדינר כסף
1/192 מדינר כסף
קב
2.4 ליטר
1.38 ליטר
קביעת סעודה
400 מ"ל
230.4 מ"ל
רביעית
150 מ"ל
86   מ"ל
שיעור עיכול
72 דקות וי"א 90 וי"א 96
שיתין נשמין
חצי שעה וי"א ג' שעות וי"א 3.33 דקות
תוך כדי דיבור
3 תיבות "שלום עליך רבי"


מידות הנהוגות בארה"ב*
מידת
חזו"א
רא"ח נאה
אגודל
0.95 inch
 inch 0.79  
אורך שעורה
0.4212 inch
0.3937 inch
אמה
 Inch22.68
inch 18.897
ג' גודלין
2.835 inch   
inch 2.365
ד' אגודלין
3.78 inch
inch 3.15
ד' אמות
7.56 ft
ft 6.29
דינר כסף
0.15 oz

הילוך ד' אמות
2-3 שניות
2-3 שניות
חמשה סלעים
 oz3.3863
 oz3.3863
טפח
inch 3.78
inch 3.15
י' טפחים
inch 37.7952
inch 31.495
כביצה
 fl. oz3.3814
 fl. oz1.9476
כדי אכילת פרס
2-4 דקות
4 דקות
כדי עניבה ב' גודלין
1.8897 inch
inch 1.5748
כזית
 fl. oz1.115   
0.912 inch
כמלא לוגמיו
2.5698-5.0382 fl.oz
1.4878-2.8741 fl.oz
לוג
3-.3995 fl.0z
11.6861 fl.oz
מהלך פרסה
2.8627 mile
  Mile2.39
מ"ג ביצים וחומש – קמח
4.960 ib
3.6596 ib
מהלך פרסה
2.8627 mile
2.385 mile
מיל
1,259.84 yards
1049.87 yards
מקום שכשר לטבילה
171.15 galons
87.63 galons
סאה
3.8 galons
2.19 galons
פרוטה
1/192 מדינר כסף
1/192 מדינר כסף
קב
2.54 quarts
1.46 quarts
קביעת סעודה
13.5256 fl oz
7.8 fl oz
רביעית
5.0721 fl oz
2.9080 fl oz
שיעור עיכול
72 דקות וי"א 90 וי"א 96
שיתין נשמין
חצי שעה וי"א ג' שעות וי"א 3.33 דקות
תוך כדי דיבור
3 תיבות "שלום עליך רבי"


אין תגובות:

Counter