יום שני

וישלח----- ויקח מן הבא בידו


וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו

אין תגובות:

Counter