יום שישי

When can one pronounce the Shem Hashem הויה

אין תגובות:

Counter