יום שבת

Noach and his wife Naama

Noach was not aloud to be in the same room with his wife in the Ark
Sanhedrin
How do we know that?
Pdf
Is a lady judge Kosher? a lady witness? 


אשת נח

שם: נעמה (מוזכרת בספר בראשית פרק ד' פס' כ"ב כבתו של למך מאשתו צלה)
מקור: מדרש בראשית רבה כג, ד
שם: אמזרה
מקור: ספר היובלים

אין תגובות:

Counter